Fizyka w liceum

Pamiętaj!
Z zakupionych lekcji możesz korzystać od dnia uzyskania dostępu do końca bieżącego roku szkolnego.

Lekcje do zamówienia

FIZYKA W LICEUM - OFERTA
NrTemat lekcjiPoziomOmawiane zagadnieniaCena 
P1Kinematyka
I
Względność ruchu, ruch jednostajny i jednostajnie zmienny.10 zł+
P2Kinematyka
II
Ruch jednostajnie zmienny, równanie ruchu.10 zł+
P3Dynamika
I
Zasady dynamiki, zasada zachowania pędu.10 zł+
P4Dynamika
II
Zasady dynamiki, równia pochyła, tarcie, zasada zachowania pędu.10 zł+
P5Dynamika układów nieinercyjnych
II
Zasady dynamiki, siła bezwładności, siła odśrodkowa.10 zł+
P6Równia pochyła
II
Siły, tarcie, praca i energia.10 zł+
P7Ruchy krzywoliniowe
II
Ruch po okręgu, rzut poziomy, rzut ukośny.10 zł+
P8Praca, moc, energia
I
Praca, energia, związek pracy z energią, zasada zachowania energii.10 zł+
P9Praca, moc, energia
II
Związek pracy z energią, zasada zachowania energii.10 zł+
P10Ruch obrotowy
I
Moment siły, moment bezwładności, moment pędu, energia w ruchu obrotowym.10 zł+
P11Ruch obrotowy
II
Zasada zachowania momentu pędu, zasada zachowania energii, związek pracy z energią.10 zł+
P12Grawitacja
I
Siła grawitacji, przyspieszenie grawitacyjne, prędkości kosmiczne.10 zł+
P13Grawitacja
II
Natężenie pola grawitacyjnego, energia, zasada zachowania energii10 zł+
P14Szczególna teoria względności
I
Względność czasu, masy, wymiarów, energia.10 zł+
P15Hydrostatyka
I
Ciśnienie hydrostatyczne, siła parcia, siła wyporu.10 zł+
P16Hydrostatyka
II
Ciśnienie hydrostatyczne, siła wyporu, zastosowanie prawa Archimedesa.10 zł+
P17Właściwości sprężyste ciał stałych
II
Prawo Hookea, wytrzymałość materiału, siła sprężystości, energia sprężystości, układy sprężyn.10 zł+
P18Gazy i zasady termodynamiki
I
Równanie stanu gazu, przemiany gazowe, równanie Clapeyrona, praca w przemianach, energia wewnętrzna, silniki cieplne.10 zł+
P19Gazy i zasady termodynamiki
II
Równanie Clapeyrona, silnik cieplny, zasady termodynamiki, obiegi cieplne, sprawność obiegu.10 zł+
P20Elektrostatyka
I
Prawo Coulomba, ruch cząstki naładowanej w polu elektrycznym, zasada zachowania energii w polu elektrycznym.10 zł+
P21Elektrostatyka
II
Prawo Coulomba, natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny, ruch cząstki naładowanej w polu elektrycznym, zasada zachowania energii.10 zł+
P22Kondensatory
II
Pojemność, ładunek, napięcie na kondensatorze, łączenie kondensatorów, energia naładowanego kondensatora.10 zł+
P23Prąd elektryczny
I
Natężenie, napięcie, opór elektryczny, łączenie oporników, energia elektryczna, prawo Ohma.10 zł+
P24Prąd elektryczny
II
Pomiary napięcia i natężenia, obwody elektryczne.10 zł+
P25Magnetyzm
I
Siła elektrodynamiczna, indukcja magnetyczna, oddziaływanie przewodników z prądem elektrycznym, ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym.10 zł+
P26Magnetyzm
II
Siła elektrodynamiczna, ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym.10 zł+
P27Indukcja elektromagnetyczna
II
Prąd indukcyjny, reguła Lenza, siła elektromotoryczna indukcji.10 zł+
P28Prąd przemienny
II
Wielkości charakteryzujące prąd przemienny, obwody prądu przemiennego.10 zł+
P29Drgania mechaniczne
I
Równanie ruchu drgającego, wahadło matematyczne, wahadło sprężynowe, energia w ruchu drgającym.10 zł+
P30Drgania mechaniczne
II
Równanie oscylatora harmonicznego, wahadło matematyczne w nieinercjalnym układzie odniesienia, wahadło fizyczne, inne układy dragjące.10 zł+
P31Fale mechaniczne
I
Wielkości falowe, poziom natężenia dźwięku, zjawisko Dopplera.10 zł+
P32Fale mechaniczne
II
Fala stojąca, równanie fali, dudnienia, natężenie dźwięku.10 zł+
P33Obwody drgające i fale elektromagnetyczne
II
Drgania elektryczne, zasada zachowania energii w obwodzie drgającym, promieniowanie obwodów elektrycznych.10 zł+
P34Optyka geometryczna i falowa
I
Zwierciadła, soczewki, załamanie światła, polaryzacja, dyfrakcja i interferencja.10 zł+
P35Optyka geometryczna i falowa
II
Pryzmat, zwierciadła, soczewki, siatka dyfrakcyjna.10 zł+
P36Kwantowy charakter promieniowania i fale materii
I
Długość fali, częstotliwość, energia promieniowania, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, fale materii.10 zł+
P37Kwantowy charakter promieniowania i fale materii
II
Prawo Wiena, prawo Stefana-Boltzmanna, atom wodoru, energia fotonu, pęd fotonów, fale materii, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.10 zł+
P38Fizyka jądrowa
I
Deficyt masy, energia wiązania, reakcje jądrowe, prawo rozpadu.10 zł+
P39Fizyka jądrowa
II
Gęstość materii jądrowej, stabilnosć jąder atomowych, reakcje rozpadu, prawo rozpadu.10 zł+
P40Wymiana ciepła, bilans cieplny
II
Ciepło właściwe, ciepło topnienia, przenikanie ciepła, bilans cieplny.10 zł+