Fizyka w gimnazjum

Pamiętaj!
Z zakupionych lekcji możesz korzystać od dnia uzyskania dostępu do końca bieżącego roku szkolnego.

Lekcje do zamówienia

NrTemat lekcjiOmawiane zagadnieniaCena 
G1Ruch jednostajnyDroga, przemieszczenie, prędkość średnia i chwilowa, ruch jednostajny prostoliniowy.10 zł+
G2Ruch jednostajnie przyspieszonyPrzyspieszenie, prędkość i droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym, swobodny spadek.10 zł+
G3Siła jako wielkość wektorowaOddziaływania pośrednie i bezpośrednie, dodawanie sił, siła wypadkowa.10 zł+
G4Zasady dynamiki NewtonaSiły, zasady dynamiki.10 zł+
G5Siły ciężkości i sprężystościCiężar, przyspieszenie grawitacyjne, współczynnik sprężystości, siła sprężystości.10 zł+
G6Siły oporu i tarciaOpór powietrza, tarcie statyczne i kinetyczne.10 zł+
G7Ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczneCiśnienie, jednostki ciśnienia, ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne.10 zł+
G8Siła parcia i wyporuSiła parcia, paradoks hydrostatyczny, siła wyporu, prawo Archimedesa.10 zł+
G9Pęd. Zasada zachowania pęduPęd ciała, zasada zachowania pędu, druga zasada dynamiki w postaci uogólnionej.10 zł+
G10Ruch i siły - zadaniaDruga zasada dynamiki, składanie sił, ruch jednostajnie przyspieszony i opóźniony, siła ciężkości, sprężystości.10 zł+
G11Własności fizyczne substancjiMateria w różnych stanach skupienia, sprężystość, plastyczność, kruchość, dyfuzja, skale temperatur, siły międzycząsteczkowe, gęstość.10 zł+
G12Praca mechaniczna. MocPraca w sensie fizycznym a potocznym, moc urządzenia.10 zł+
G13Energia mechanicznaEnergia kinetyczna, potencjalna, ciężkości i sprężystości.10 zł+
G14Zasada zachowania energii mechanicznejPrzemiany energii kinetycznej w potencjalną ciężkości i odwrotnie, zasada zachowania energii w swobodnym spadku i rzucie pionowym w górę.10 zł+
G15Siły, praca energia - zadaniaSiły ciężkości, oporu, wyporu, pęd, energia, praca.10 zł+
G16Energia wewnętrznaEnergia wewnętrzna, wymiana ciepła, pierwsza zasada termodynamiki.10 zł+
G17Zmiana energii przy ogrzewaniu i oziębianiuCiepło właściwe, wymiana ciepła przyczyną zmiany energii wewnętrznej.10 zł+
G18Zmiany stanu skupieniaStan skupienia, procesy zmiany stanu skupienia, ciepło topnienia, ciepło parowania, wymiana ciepła.10 zł+
G19Zjawiska cieplne - zadaniaRozszerzalność cieplna, energia wewnętrzna, pierwsza zasada termodynamiki, bilans cieplny.10 zł+
G20Ruch drgającyDrgania gasnące, niegasnące, swobodne, wymuszone, wielkości opisujące ruch drgający, izochronizm drgañ, energia drgañ.10 zł+
G21Fale mechaniczneFale poprzeczne, podłużne, wielkości charakteryzujące fale, rezonans mechaniczny, akustyka.10 zł+
G22Oddziaływanie elektrostatyczne£adunek elektryczny, ładunek elementarny, przewodniki, izolatory, elektryzowanie ciał, siła elektrostatyczna.10 zł+
G23Pole elektryczneŹródło pola elektrycznego, energia pola, napięcie, praca sił pola.10 zł+
G24Prąd elektrycznyPrąd elektryczny w metalach, napięcie, natężenie, opór, prawo Ohma.10 zł+
G25Obwody prądu stałegoObwód elektryczny, łączenie oporników, prawo Ohma.10 zł+
G26Obwody elektryczne - zadaniaObwody elektryczne, napięcie, natężenie, moc, energia elektryczna.10 zł+
G27Zjawiska magnetycznePole magnetyczne, elektromagnes, siła elektrodynamiczna.10 zł+
G28ElektromagnetyzmIndukcja elektromagnetyczna, prąd indukcyjny, reguła Lenza, fale elektromagnetyczne.10 zł+
G29Odbicie światła. ZwierciadłaObrazy w zwierciadłach, zwierciadła płaskie, sferyczne, wklęsłe, wypukłe.10 zł+
G30Załamanie światła. SoczewkiCałkowite wewnętrzne odbicie, załamanie światła, obrazy w soczewkach, soczewki skupiające i rozpraszające, pryzmat.10 zł+