Regulamin

I Informacje ogólne

 1. Serwis FizyKa zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi materiałów edukacyjno-medialnych po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty zgodnie z warunkami zakupu i pobierania lekcji. Warunki zakupu i pobierania lekcji z ofert: Fizyka w liceum, Kurs maturalny z fizyki, Fizyka w gimnazjum są integralną częścią Regulaminu.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 3. FizyKa zastrzega sobie prawo do modyfikacji i aktualizacji udostępnianych materiałów.
 4. FizyKa zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Jednakże FizyKa nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników.
 5. Wszelkie prawa do materiałów i filmów zawartych na stronie serwisu FizyKa należą do serwisu FizyKa i podlegają przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych na stronie serwisu FizyKa jest zabronione. W przypadku stwierdzenia nadużycia przez Użytkownika (próba nielegalnego kopiowania, podawanie loginu/hasła osobom trzecim) jego konto zostanie natychmiast zablokowane.
 6. W przypadku umieszczania przez Użytkownika treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, jego konto zostanie natychmiast zablokowane.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zaniechania działań mogących utrudnić lub destabilizować działanie serwisu FizyKa oraz jakichkolwiek innych działań mających negatywny wpływ na serwis Fizyka. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuścił się takich działań, jego konto zostanie niezwłocznie zablokowane.
 8. FizyKa przetwarza dane Użytkownika wyłącznie na potrzeby serwisu FizyKa, w celu realizacji usługi oraz korespondencji handlowej. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane i chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik rejestrując się w serwisie, wyraża zgodę na przechowywanie podanych informacji w bazie danych serwisu FizyKa. FizyKa zobowiązuje się, że nie będzie udostępniać tych informacji osobom trzecim, firmom i instytucjom. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych. Użytkownik ma prawo zażyczyć sobie usunięcia danych osobowych z serwisu FizyKa, wysyłając w tym celu e-mail na adres: fizyka@fizykazadania.pl ze słowem "usuń" w tytule wiadomości.
 9. FizyKa zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny.
 10. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane kontaktowe niezbędne do rejestracji w serwisie FizyKa.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania loginu i hasła osobom trzecim.
 12. Zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia związane z zakupem oraz korzystaniem z usług serwisu FizyKa.
II Warunki zakupu i pobierania lekcji z cyklu Fizyka w liceum

III Warunki zakupu lekcji kursu maturalnego z fizyki część I i II

V Warunki zakupu i pobierania lekcji z cyklu Fizyka w gimnazjum

VI Reklamacje