Regulamin

I Informacje ogólne

II Warunki zakupu i pobierania lekcji z cyklu Fizyka w liceum

Koszt jednej lekcji z fizyki "Fizyka w liceum" (45 min) wynosi 10 zł.
  1. Użytkownik może zakupić dowolną liczbę lekcji o dowolnych numerach.
  2. Dzień zakupu to dzień realizacji płatności za pośrednictwem Dotpay.pl.
  3. W ciągu 24 godzin od dokonania płatności, po zalogowaniu się w zakładce POBERANIE LEKCJI, Użytkownik otrzymuje dostęp do wybranej lekcji.
  4. Z zakupionej lekcji Użytkownik może korzystać od dnia uzyskania dostępu do końca bieżącego roku szkolnego.
III Warunki zakupu lekcji kursu maturalnego z fizyki część I i II

V Warunki zakupu i pobierania lekcji z cyklu Fizyka w gimnazjum

VI Reklamacje