Regulamin

I Informacje ogólne

II Warunki zakupu i pobierania lekcji z cyklu Fizyka w liceum

III Warunki zakupu lekcji kursu maturalnego z fizyki część I i II

V Warunki zakupu i pobierania lekcji z cyklu Fizyka w gimnazjum

VI Reklamacje
  1. Serwis FizyKa uwzględni reklamacje Użytkownika w przypadku niemożliwości pobrania zakupionej lekcji z racji zakłóceń w funkcjonowaniu serwisu. Serwis Fizyka w powyższym przypadku przedłuży możliwość pobrania lekcji o czas zakłóceń w funkcjonowaniu serwisu.
  2. Serwis FizyKa nie uwzględni reklamacji Użytkownika wynikających z tego, że Użytkownik nie wykorzystał możliwości pobrania zakupionej lekcji w terminie określonym warunkami zakupu i pobierania lekcji.