Regulamin

I Informacje ogólne

II Warunki zakupu i pobierania lekcji z cyklu Fizyka w liceum

III Warunki zakupu lekcji kursu maturalnego z fizyki część I i II

Koszt jednej lekcji kursu maturalnego z fizyki (55 min) wynosi 12 zł.
Koszt wykupienia całego Kursu maturalnego z fizyki część I wynosi 370 zł.
Koszt wykupienia całego Kursu maturalnego z fizyki część II wynosi 370 zł.
  1. Zgodnie z Kalendarzem, każdego tygodnia udostępniane są trzy nowe lekcje.
  2. Użytkownik może zakupić dowolną liczbę lekcji, które są lub będą aktywne.
  3. Dzień zakupu to dzień realizacji płatności za pośrednictwem Dotpay.pl.
  4. W ciągu 24 godzin od dokonania płatności oraz w terminie określonym w Kalendarzu, Użytkownik otrzymuje dostęp do zajęć.
V Warunki zakupu i pobierania lekcji z cyklu Fizyka w gimnazjum

VI Reklamacje