G17 Zmiana energii przy ogrzewaniu i oziębianiu

Ciepło właściwe, wymiana ciepła przyczyną zmiany energii wewnętrznej.