P5 Dynamika układów nieinercjalnych II

Poziom II

Zasady dynamiki, siła bezwładności, siła odśrodkowa.